21.6.17

Rhodochrosite.菱錳礦

在IZ發見兩條靚靚的紅紋手鏈。一條無咁多豬肉紋,一條說是圖中這個像 candy drop。我就要了這個。而另一條,在店的另一位熟客也喜歡不已,二話不說買下。哈哈。各取所需。

可遇不可求。尤其係這個桶狀的。市面大多係圓珠啊。


點解唔買少紋那條?明明無豬肉紋的紅紋矜貴。哈哈,無計,因我在這一條裡發現這粒的紋理「好胖次」。哈哈,係咪好似底底啊。我跟老闆都係咁講。


好滿意啊。

沒有留言: