9.6.17

RASYAN 美白牙粉

在店見到這個泰國出的強效美白牙粉,又唔係貴,買了一盒。希望在十日後洗牙前牙齒白一點。哈哈,常劈咖啡及茶的我,真係要好好美白一下牙齒。

店長話連用十日左右就見效,努力。期待成果。


沒有留言: