15.6.17

Herkimer 加 Tanzanite

在IZ找到這個坦桑石加閃靈鑽的小飾物。店主話本來打算做耳環,不過未加扣啦。後來,我想穿到我的坦桑石手鏈度,於是帶返去店由店主搞,呵呵,又襯又靚啊。

圖當然係拍在前頭。要諗計清走D漬先。


靚。

沒有留言: