8.6.17

Manifestation Quartz

我無選擇困難症啦!這是我一口氣買哂三粒吊墜之壓軸。嘩哈哈,亦係一枚聖母水晶,而且還有銀髮交錯,堅靚!基本和實際上各有特色,所以才要哂三粒石之嘛。



蛋面令到粒石好 cutie,好似戴住粒晶瑩剔透的冰。


在日光下,在燈光下,呢枚「晶品」,一絲絲髮在閃爍,晶石的每個菱面也散發出折射的光芒,呢一粒,真係閃到爆。




唔好誤會,其實這粒好平,價錢相宜囉。

突然買左咁多吊咀,每朝都好忙去揀戴邊條出街好。哈哈哈。


沒有留言: