6.6.18

Emack & Bolio's

大家都係一球,點解 sizeIG 上面人地外國人拍的相差咁遠?

好多款味道都想試,不過,第一回買,當然吃我至愛的朱古力啦。雪糕好味好濃好香,不過個脆筒唔夠味感覺怪怪的。


呢球雪糕要6草野,偶一為之好喇。我呢D孤九寒滿足左就算喇。

沒有留言: