11.3.17

Shop9 Restaurant

本來去食另一間小店,意外在店門外見到自己個主診醫生在裡面食緊晏,哈哈哈,唔想坐埋一室,於是再走走看看,在第三街見到這間店環境不錯,又有窗邊位,就入去食食食啦。

這個BBQ雞翼搭薯條的午餐六十八元,加廿幾元多件芝士餅,加上意外地好味,真係超值。

包是熱騰騰的,粟米湯也是。這個賣相絕不是「例水」咁囉。


BBQ雞翼個汁好惹味。真係四隻唔多夠。大愛。


芝士餅都好香濃。正。


大滿足。

沒有留言: