6.1.18

Azores 2

又去亞蘇爾,不過係同兩個老人家做節食飯。


老人家點的鵝肝鴨飯…

我唔食鵝肝的。


老人家點的乳豬…

我唔食乳豬的。老人家席間也講出知我唔食乳豬。

囧。


係。挑食的是我。

沒有留言: