29.4.17

Big Ben

話說有人在模型店訂了這盒東西給我做「事先張揚的生日禮物」,聽到之後,啋,真係大吉,送鐘!

『你畀返一元我當意頭,當盒野自己買啦!』

這是什麼世界!囧。天啊。

嗱,最終係我收到隻黃色潛艇做生日禮物。而這個 Big Ben,到四月尾,我都收歸國有。哈哈。表面上,話這盒樂高當我自己買,畀足全數,實則,我還在拖住唔找數。

嘿嘿嘿。

世風日下啦。


沒有留言: