17.10.16

Q10 Plus Anti-wrinkle

這瓶 Q10 Night cream 唔記得係上年定今年年初買喇。重點係,呢個晚霜係救火用,晚上沖完涼,趁臉仍蒸氣滿滿就厚敷,翌日起床臉色像塗了粉底般,真係好得咖。

呢輪我狂煲入樽,煲完又失眠,加上天氣開始乾,早個星期臉色非常暗啞,乾屍咁樣,所以即刻找呢個救亡。

講起來,以前無用呢個牌子。係好朋友分享我知,佢同事個妹做背囊友,護膚品只帶了這個上路。用過後意外地發現皮膚好過以前,於是自此就用這個晚霜。我朋友話,同事個妹真係成個樣後生了幾年。

於是我又買買買。誰不想有個省鏡水潤的臉蛋?哈哈哈。


沒有留言: