17.12.16

Kracie 面膜

朋友介紹這個 Kracie 面膜好用,貼面又夠潤。話佢曾去日本一口氣掃八盒回來自用。家中無乜存貨的我於是去藥房搵,買了兩盒回去試。一盒四十幾元咋。

連大面的我表示真係好貼面,連鼻翼都兼顧到。當然都夠潤,正。官方網頁:

www.kracie.co.jp

沒有留言: