31.12.16

KOSE凝膠面膜

在水貨店見到這個凝膠面膜,好似好勁,但HK$45就4片!於是順手入了一盒膠原蛋白凝膠面膜試。用完感覺良好,第二朝個樣真係無咁「臘肉」感。下次買埋另一款透明質酸試先。

日本貨還是我的至安心選擇。


官方網頁: www.kosecosmeport.co.jp/clearturn/geleemask

沒有留言: