1.7.18

Selveskin 藍銅

上回睇皮膚科醫生後點左我去買 D 護膚品嘛,呢隻藍銅係其中一樣。

牌子熟口熟面。於是找資料,原來曾用過呢隻牌子另一隻 serumsample

都係一句,上網係搵唔到呢隻牌子的官網。盒上的 link 係死的。盒上印的公司名也找唔到。所以用完呢瓶我一定唔會再買。


沒有留言: