9.2.17

Starbucks

那天去睇醫生,診所未開,所以去了馬路對面間星巴巴食個早餐先。熱朱古力加一件紅豆抹茶 muffin 。

個 muffin 絕對係驚喜!好好味,蛋糕中間有紅豆蓉,叮熱了的 muffin 暖暖的,加內裡溶了的甜甜熱豆蓉,真係好好味。以往只食芝士蛋糕的我,這次真的十分驚喜。


沒有留言: