8.5.18

3M荳痘貼

朋友去台灣旅行,順手幫我入D香港買唔到的 3M Nexcare 荳痘貼「其他版本」。當然唔係買三盒咁少啦!我每款好似要兩盒。除了香港買唔到外,價錢都平過香港買呀。

有用開荳痘貼的朋友仔留意下啦。沒有留言: