6.2.20

Platinum 時繪三月筆

這是2019年上鋼筆興趣小組後敗返來的筆。又係白金牌。哈哈。

型號 # MWB-3000GM

實物好靚,而且筆桿上有風神和雷神,好型。我買的舉底色係消炭色,當時無為意,原來有黑色,不過炭色都係我飛佛。

正正。官方網頁:Platinum JP

沒有留言: